Tracks, I-Tracks, AMBI, PDI

I-Tracks, AMBI en PDI

Tot voor kort werden de AMBI-examens (hbo-niveau) en PDI-examens (mbo- niveau) afgenomen door EXIN. Deze zijn vervangen door I-Tracks en nog recenter door Tracks. Op verzoek van klanten blijft VGM de AMBI- en PDI-cursussen geven, uiteraard met de nodige updates in het lesmateriaal. Het is mogelijk na afloop een toets af te leggen, waarna men van VGM een deelnamecertificaat ontvangt. Detailinformatie over I-Tracks, AMBI en PDI treft u aan in de gelijknamige studiebrochure.

Tracks

De Tracks zijn recent in de markt gezet door exameninstituut EXIN als opvolger van de I-Tracks en AMBI. Diverse bestaande I-Tracks hebben een plaats gekregen in deze nieuwe structuur en nieuwe modulen zijn toegevoegd. De examinering van een aantal oude I-Tracks stopt per 1 juli 2011. Er is een overgangsregeling waardoor men reeds behaalde I-Tracks kan 'meenemen' in de nieuwe Tracks. Dit geldt ook voor eerder behaalde examens in AMBI en PDI. Met dit rugzakprincipe kan men blijven doorbouwen aan de eigen professionalisering. Voor eventuele specifieke vragen hierover kunt u uiteraard altijd contact opnemen met VGM, bijvoorbeeld per e-mail.

Er zijn momenteel vijf richtingen binnen Tracks gedefinieerd:

  • Functioneel Beheerder
  • Tester
  • IT Projectmanager
  • Service Deskmedewerker
  • Technisch Beheerder

Elk van deze Tracks is opgebouwd uit een aantal Foundation-modulen, gevolgd door een Professional-module. Het schema onderaan deze webpagina geeft aan hoe de structuur eruitziet.

De betekenis van alle afkortingen zoals ITF, ISyF, PCF, etc. wordt in detail toegelicht in de studiebrochure van Tracks.

De Foundation-modulen kunnen in principe in willekeurige volgorde worden gevolgd. VGM kan u hierbij uiteraard van advies dienen, rekening houdend met uw praktijkervaring.

De Tracks zijn sterk rolgericht met een nadruk op praktische vaardigheden. Het niveau van de Tracks is MBO+ cq. HBO. De Tracks zijn breed georiënteerd en maken een combinatie van studie en werk goed mogelijk. Talenten van medewerkers worden optimaal benut. Tracks tonen de professionaliteit aan van medewerkers. Door de verwerving van benodigde competenties zijn betere prestaties mogelijk.

Naast de hiervoor genoemde vijf Tracks zijn er ook nog een aantal 'losse' modulen die tot nog toe niet zijn ondergebracht in een aparte Track. Het betreft voornamelijk reeds bestaande I-Tracks die ook als aanvulling kunnen worden gebruikt op een van de vijf beschreven richtingen. Bijvoorbeeld een cursus specifiek over databases en SQL, objectoriëntatie, informatiebeveiliging, informatieanalyse enzovoort.

Bij VGM is het mogelijk aparte onderdelen van Tracks als cursus te volgen of desgewenst alle Foundation-modulen van een Track gecombineerd te volgen. Dit laatste scheelt vaak tijd en is ook voordeliger.

Voor meer informatie: vraag de studiebrochure Tracks aan.

Een korte toelichting

In ITF (Informatie Technologie Foundation) wordt een introductie gegeven in de technische werking van een computer, welke componenten er gebruikt worden in een computer en wat de opbouw en structuur is van netwerken. Een uitstekende instapcursus en basis voor veel andere cursussen in de IT.

De cursus ISyF (Informatiesystemen Foundation) is ook een prima startcursus in de IT. U leert wat de belangrijkste begrippen, componenten en toepassingen van informatiesystemen inhouden. De belangrijkste thema's en fasen uit de lifecycle van systemen komen aan bod. U bent hierdoor in staat de diverse onderwerpen, disciplines, functies en taken in een bredere context te plaatsen.

De cursus PCF (Professionele Communicatie Foundation) is een basis voor iedere IT-er, die immers in staat moet zijn om situaties en structuren in dagelijkse communicatie te herkennen. Hierdoor zullen zij efficiënter en prettiger kunnen werken met collega's en klanten.

In PMF (Projectmanagement Foundation) staat projecttechniek centraal. Zaken als de rollen van projectdeelnemers en de verhouding tot lijn- en stafstructuur komen aan bod. De cursus PMF behandelt kenmerken van een project, voor- en nadelen van projectmatig werken, kritische succesfactoren van een project, projectaanpak, methodieken voor projectfasering, beheersaspecten, projectmethoden zoals Prince2, presentatie- en vergadertechnieken.

De cursus IMF (Infrastructuur Management Foundation) bespreekt kenmerken, begrippen en algemene inzichten op het gebied van ICT-beheer; het onderhoud en de exploitatie van informatiesystemen.

In ITMF (IT Management Foundation) wordt ingegaan op organisatiestructuren en IT-strategie, van belang voor diegenen die kennis van en inzicht in organisaties en strategievorming nodig hebben voor hun functioneren.

TestF (Testen Foundation) behandelt het aspect van de kwaliteit van de informatievoorziening, het testproces en de testorganisatie.

De cursus IS20F (Foundation Certificate in IT Service Management according to ISO/IEC 20000) gaat onder andere in op de definities en principes van service quality management en de Praktijkcode voor IT Service Management gebaseerd op ISO/IEC 20000.

In BiSLF ofwel Business Information Management Foundation wordt de informatievoorziening en de daarvoor te gebruiken IT-middelen gezien vanuit het perspectief van de businessorganisatie en de gebruikers van informatiesystemen. Voorbeelden van functies en rollen op dit gebied zijn: functioneel beheerder, Business Systems Administrator, superuser, informatiearchitect en Corporate Information Officer. Van belang daarbij is het bepalen van de eisen en wensen die de organisatie stelt aan de IT-dienstverlening, het aansturen van de IT-dienstverlening vanuit de afnemer en het ondersteunen van het gebruik van de IT-dienstverlening.

TRACKS FOUNDATION PROFESSIONAL
Functioneel Beheerder ISyF PCF TestF BiSLF BIMP
Tester   ISyF BiSLF TestF TestP
IT Project Manager ITMF ISyF IS20F PMF (=PPF) IPMP of ITPMA
Service Desk Medewerker ITF ISyF PCF IS20F IS20PS
Technisch Beheerder   ITF PCF IS20F IS20PC

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright 2014 VGM BV Soest (NL) | telefoon (035) 602 53 91 | e-mail info@vgm-opleidingen.com