I-Tracks

I-Tracks is de verzamelnaam voor alle producten en diensten voor de ontwikkeling van competenties en de voortdurende professionalisering van de IT-er. I-Tracks wordt gekenmerkt door individueel maatwerk en nodigt uit tot permanente educatie. I-Tracks biedt tracks ('sporen') voor startende IT-ers, voor IT-ers die gekwalificeerd willen worden in een bepaalde richting, voor IT-ers die met een specifiek doel certificering zoeken en ook voor IT-ers die hun via werkervaring en niet-gecertificeerde cursussen opgebouwde IT-kennis alsnog willen laten certificeren.

I-Tracks kan worden opgevat als een matrix waarin enerzijds een aantal domeinen zijn gedefinieerd en anderzijds drie niveaus: Foundation, Advanced en Expert. Hierbij sluit het hoogste niveau aan bij de Bachelor/Master-structuur van de Hogescholen en Universiteiten. I-Tracks bestaat in de praktijk uit een groot aantal onderling goed afgestemde opleidingen met afrondende examinering.

Naast deze niveaus worden er diverse routes als Tracks aangegeven:

 • Academy Tracks: Tracks voor volledige ICT-opleidingen
 • Career Track: Tracks voor functie certificering
 • Short Tracks: Tracks voor specifieke thema's

Short Tracks zijn themagericht. Zo zal iemand een bepaalde Short Track volgen als het er 'even' om gaat bepaalde zaken snel bij te leren. Career Tracks gericht op één bepaalde functie terwijl de Academy Tracks bedoeld zijn voor mensen die een complete, professionele ICT-opleiding willen afronden op HBO/Bachelor-niveau. Voorts worden nog Space Tracks onderscheiden, maar deze komen voorlopig niet in ontwikkeling.

Het programma van I-Tracks is samen te vatten in een schema (zie onderaan deze pagina). Een bepaalde Track kan zich dus bijvoorbeeld afspelen op het niveau van Foundation en kan gebruikt worden als zowel Career alsook Academy Track. Bij elke I-TRACKS wordt dit 'niveau en route' verderop aangegeven.

Beschikbare I-Tracks

De volgende cursussen zijn beschikbaar:

 • DBSQLF: Databases and SQL Foundation
 • HNCF: Hardware and Network Components Foundation
 • ISF: Information Security Foundation
 • ISMA: Information Security Management Advanced
 • ISME: Information Security Management Expert
 • ISYF: Information Systems Foundation
 • ISDDF: Information Systems Design and Development Foundation
 • IMF: Infrastructure Management Foundation
 • ITSECM: ITIL Practitioner IT Security Management
 • ITIM: ITIL Practitioner Incident Management
 • ITES: IT Service Management Foundation (ITIL)
 • MN.3 (PDI): Netwerkbeheer met Windows 2000 Server
 • NDF: Network and Datacommunication Foundation
 • NISA: Network and Internet Security Advanced
 • ITMF: IT Management Foundation
 • OOPF: Object Oriented Programming Foundation
 • PCF: Professional Communication Foundation
 • PCA: Professional Communication Advanced
 • PPF: Projects Participation Foundation
 • PR2ES: Prince2 Foundation
 • ITPMA: IT Project Management Advanced

Voorbeelden

Na het met succes afleggen van de bijbehorende examens (elke keer ontvangt men reeds een certificaat), kan men door bundeling een certificaat verkrijgen voor bijvoorbeeld de volgende I-TRACKS:

 • Start Track: Start Track Certificate HNCF+ISyF+ITES+PCF
 • Short Track: IT Project Management PPF+PR2ES+ITMF+ITPMA
 • Short Track: Network and Internet Security ISF+NISA
 • Short Track: Information Security Management ISF+ITSECM+ISMA+ISME
 • Career Track: Certified System Engineer HNCF+IMF+ITES+MN.3+PCF
 • Career Track: Certified Network Administrator HNCF+ISF+IMF+ITES+NDF+MN.3+PCF
 • Career Track: Certified Helpdesk Professional HNCF+IMF+ITES+ECDL+PCF
 • Academy Track: Foundation DBSQLF+HNCF+ISYF+ISDDF+IMF (of ITES)+ITMF+OOPF+PCF+PPF (of PR2ES)

Belangrijk voordeel van de I-TRACKS is het rugzakprincipe: alle onderweg behaalde I-TRACKS kunnen worden meegenomen naar de toekomst. Dat geldt ook voor elders behaalde certificaten en diploma's, voorzover door EXIN erkend.

Voor meer informatie: vraag de studiebrochure I-Tracks aan.

FOUNDATION ADVANCED EXPERT
ACADEMY TRACKS Startkwalificatie op mbo- en hbo-niveau Vervolgkwalificatie in studierichting naar keuze Afstudeer- of specialisatiefase
CAREER TRACKS Startkwalificatie voor functieprofiel Volledige functiekwalificatie naar keuze Rol te vervullen binnen een functie
SHORT TRACKS Modulecombinatie gericht op (deel van) competentie Modulecombinatie gericht op (deel van) competentie Modulecombinatie passend bij rol of gewenste expertise
SPACE TRACKS Maatwerktracks voor eigen modulecombinatie en certificaat

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright 2014 VGM BV Soest (NL) | telefoon (035) 602 53 91 | e-mail info@vgm-opleidingen.com