AMBI- en PDI-examens en EXIN

AMBI- en PDI-examens

Tot voor kort werden de AMBI- en PDI-examens afgenomen door EXIN. Deze zijn inmiddels vervangen door I-Tracks en recent door Tracks. Op verzoek van klanten blijft VGM echter de AMBI- en PDI-modulen als cursus geven, uiteraard met de nodige updates in het lesmateriaal. Het is mogelijk na afloop een toets af te leggen, waarna men van VGM een deelnamecertificaat ontvangt. De informatie over AMBI op deze website laat zien hoe de structuur van AMBI was toen de examens nog door Stichting EXIN werden afgenomen. AMBI- en PDI-diploma's hebben in Nederland buiten het reguliere onderwijs een informaticastatus op respectievelijk hbo-niveau en mbo-niveau.

Studiebrochures AMBI- en PDI-modulen

VGM geeft de AMBI- en PDI-cursussen als bedrijfsopleiding en ook voor individuele deelname. Voor elke studierichting en keuzemodule is een aparte studiebrochure beschikbaar, die wij u graag toezenden. In deze brochures staan alle relevante zaken zoals lokatie, kosten, boekenpakket enzovoort.

Nog oud AMBI- of PDI-examen gedaan?

Ingeval u langere tijd geleden reeds een 'oud' AMBI- of PDI-examen heeft afgelegd, kunt u in sommige gevallen vrijstelling krijgen voor het overeenkomende huidige examen. Voor specifieke informatie op dit punt kunt u contact opnemen met VGM of met de Stichting EXIN over de mogelijkheden van uw AMBI- of PDI-diploma's.

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright 2014 VGM BV Soest (NL) | telefoon (035) 602 53 91 | e-mail info@vgm-opleidingen.com