RUP (Rational Unified Process)

Opleidingen RUP®

RUP®, Rational Unified Process, is de de facto-standaard op het gebied van systeemontwikkeling. RUP® is een compleet raamwerk bestaande uit onder meer procesbeschrijvingen, rolbeschrijvingen, producten, activiteiten en sjablonen. Het raamwerk kan op maat worden gemaakt voor organisaties en projecten en dekt alle benodigde disciplines af. Naast ontwerpen, coderen en testen worden bijvoorbeeld ook de vakgebieden informatieanalyse en projectmanagement afgedekt. RUP® kan zowel op grote als kleine ontwikkelingsprojecten worden toegepast.

RUP® is gebaseerd op de volgende Best Practices:

 • Iteratief ontwikkelen
 • Beheersing van eisen en specificaties
 • Architectuurgedreven aanpak
 • Visueel modelleren
 • Continue kwaliteitsbeheersing
 • Wijzigingenbeheer

VGM organiseert zowel voor groepen deelnemers binnen een organisatie (in-company) alsook voor individuele deelnemers (op basis van zelfstudie met mondelinge begeleidingslessen) cursussen op het gebied van RUP®. De volgende cursussen zijn standaard beschikbaar, maatwerk varianten kunnen in overleg voor in-company trajecten worden samengesteld.

RUP® Fundamentals

Deze cursus geeft een introductie in de filosofie achter iteratief ontwikkelen en de principes achter het IBM® Rational Unified Process®. De cursus is geschikt voor alle rollen binnen het software-ontwikkelproces. Denk hierbij aan informatieanalisten, ontwikkelaars, testers, projectleiders, maar ook afdelingsmanagers en kwaliteitsmanagers.

Iterative Project Management

Deze cursus geeft een raamwerk voor het plannen en beheersen van de harde aspecten van iteratieve software ontwikkelprojecten en is geschikt voor projectleiders en project managers met een meer traditionele (waterval) achtergrond. Zowel ervaren als beginnende projectleiders en project managers hebben baat bij de aangereikte praktische en innovatieve technieken. De kennis wordt verankerd door het bespreken van praktijkgevallen, uitwisselen van ervaringen en een praktijkopdracht.

De cursus bestaat uit 6 modulen:

 • Fundamentals
 • Project Planning
 • Iteration Planning
 • Controlling
 • Assignment
 • Closure

Requirements Management

Deze cursus geeft een aanpak voor het inwinnen, vastleggen, organiseren en onderhouden van requirements voor iteratieve software-ontwikkeltrajecten gebaseerd op binnen de industrie geaccepteerde technieken. Deze cursus is geschikt voor de meer ervaren analist en geeft richting bij het toepassen van de meest geschikte combinatie van requirements managementtechnieken.

De cursus bestaat uit 6 modulen: Foundation, Eliciting Requirements, Defining Requirements, Specifying Requirements, Organizing Requirements en Controlling Requirements. Na het volgen van de cursus is de deelnemer in staat om:

 • Software requirements in te winnen, te specificeren, te organiseren en te onderhouden
 • Met belangstellenden van een software ontwikkeltraject consensus over software requirements te verkrijgen en te behouden

Meer informatie

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met een studie-adviseur van VGM of vraag de studiebrochure RUP aan.

IBM, Rational Unified Process and RUP are trademarks or registered trademarks of IBM in the United States and in other countries.

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright 2014 VGM BV Soest (NL) | telefoon (035) 602 53 91 | e-mail info@vgm-opleidingen.com