AMBI module Projectmanagement in de IT

Inhoud

De module Projectmanagement in de IT is gericht op vrijwel alle aspecten die nodig zijn om van IT-projecten een succes te maken. De aandacht in de module gaat vooral uit naar projectplanning en projectfasering, kwaliteits- en risicobeheersing en de meting, beheersing en bijsturing van projecten. Ook zaken als sociale aspecten, communicatie en management komen aan bod. In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan de PRINCE 2 projectmanagementmethodiek.

Doelgroep

De cursus PM-IT is in de eerste plaats bedoeld voor projectleiders die ervaring hebben met projecten en voor degenen die inzicht willen krijgen in het managen van meer complexe IT-projecten. Voor aankomende projectleiders en voor iedereen die direct bij projecten betrokken is, adviseert VGM eerst de meer inleidende cursus Projectgericht werken (PGW) te volgen.

AMBI-leerdoelen

Door het volgen van de cursus PM-IT krijgt de cursist(e) inzicht in:

 • de beoogde plaats van het project in samenhang met de omgeving en de begrenzing waarbinnen het project wordt uitgevoerd (projectdefinitie en omvang)
 • het totale proces van projectmanagement en de manier waarop projecten in de organisatie worden bestuurd (projectmanagement)
 • projectmethodieken en vaardigheid in het maken van een projectopzet
 • technieken voor de kwaliteit- en risicobeheersing van projecten
 • projectfasering en projectplanningsmethodieken en vaardigheid in het maken van een projectplanning
 • technieken voor de opzet en uitvoering van de projectadministratie en vaardigheid in documentatie- en configuratiebeheer
 • de sociale en communicatieve aspecten rond projectteams en vaardigheid in het samenstellen van een projectteam
 • projectbeheersmethodieken en vaardigheid in het beheersen van projecten, daaronder ook begrepen het meten en bijsturen van projecten
 • de relevante aspecten en criteria van contractmanagement voor de inzet van in- en externe resources (non-people resources en contracted-out services). De cursist beschikt over vaardigheid om benodigde resources te identificeren, te selecteren en te contracteren
 • communicatietechnieken voor de succesvolle implementatie van het project, voor de evaluatie na het eerste gebruik en voor de nazorg bij de projectafronding
 • de projectmanagementmethodiek PRINCE2

Studiebrochure aanvragen

Voor meer informatie: vraag vrijblijvend de studiebrochure projectmanagement aan.

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright 2014 VGM BV Soest (NL) | telefoon (035) 602 53 91 | e-mail info@vgm-opleidingen.com