Procesmanagement

Zes opleidingen

Wilt u ook grip op uw processen? VGM biedt zes opleidingen over procesmanagement aan, waarin uitwisseling van praktijkervaringen over ontwerpen van processen en het sturen van processen in de organisatie centraal staan. Deze opleidingen zijn geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is hoe men processen zodanig kan inrichten dat deze sneller en slimmer werken met beter resultaat.

Introductie procesmanagement

Bij het beheersen van de risico's en het efficiënt inrichten van processen ligt het accent tegenwoordig vooral op de klant. Het klantproces staat centraal waarbij de interne processen optimaal zullen moeten aansluiten. Nadruk ligt op het sturen van de processen om te zorgen dat de bediening van de klant aan de eisen voldoet. In deze introductie wordt besproken:

 • Wat bedoelen we met procesmanagement? Aan de hand van een aantal invalshoeken zal procesmanagement worden toegelicht.
 • Werkproces versus klantproces
 • Procesketen en de besturing ervan
 • Organisatie van procesmanagement

Leergang procesmanagement

De leergang wil op een praktische wijze invulling geven aan procesmanagement. Het thema van de leergang is 'hoe pak je procesmanagement aan'. Het accent van deze leergang ligt vooral op hoe je op een praktische wijze procesmanagement kan inrichten en uitvoeren. De leergang bestaat uit de volgende vijf blokken:

 • Procesmanagement
 • Procesarchitectuur
 • Procesontwerpmethode
 • Procesbeheersing
 • Procesmanagement invoeren

Cursus procesontwerp

In deze cursus komen de volgende aspecten van Procesontwerp aan bod:

 • Procesontwerpmethode, procesarchitectuur en klantproces
 • Doelgroepen, afbakenen en ontwerpen van processen
 • KPI's
 • Risico's en beheersmaatregelen
 • Ontwerpprincipes
 • Vastleggen en distributie van procesbeschrijvingen naar managers en gebruikers

Masterclass procesmanagement

In de masterclass worden praktijkervaringen uitgewisseld en getoetst aan de theorie. Aan bod komen:

 • Procesgericht werken; voor- en nadelen
 • Procesmanagement; visie op procesmanagement
 • Integrale aanpak; procesmanagementcyclus
 • Presteren met processen
 • Waar staat u met procesmanagement? (scan procesmanagement)

Lean-aanpak

'Wat is nieuw aan de Lean-aanpak?' wordt in deze cursus besproken aan de hand van onder meer:

 • Wat is Lean?
 • Hoe Lean aanpakken vanuit procesoptiek?
 • Wat zijn de sterke en zwakke punten?
 • Uitwisseling praktijkervaringen

Procesmanagement in samenhang met ICT

ICT dient de processen bij de uitvoering en de besturing te ondersteunen. De relatie tussen processen en ICT komt in deze opleiding aan de orde. Centraal staat:

 • Architecturen volgens Tapscott en de plaats van de procesarchitectuur
 • Architectuurprincipes
 • SOA en componentensoftware
 • Requirements (business, user en system requirements) vanuit procesoptiek
 • BIP en het ontwikkelproces vanuit procesoptiek

Meer informatie

Voor meer informatie: vraag de studiebrochure Procesmanagement aan.

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright 2014 VGM BV Soest (NL) | telefoon (035) 602 53 91 | e-mail info@vgm-opleidingen.com