Informatiearchitectuur

Optimale flexibiliteit en beheersing

De informatiearchitectuur is snel erg belangrijk geworden voor organisaties. De informatiearchitectuur is nodig om de toegevoegde waarde van informatietechnologie (IT) aan te tonen, om een afgewogen besluitvorming mogelijk te maken en om met IT-projecten een juiste 'time-to-market' te realiseren. De informatiearchitectuur is een instrument waarmee onder meer de kwaliteit van de IT-dienstverlening gewaarborgd kan worden en waarmee een optimale flexibiliteit en beheersing mogelijk wordt.

Doelstelling van de cursussen

Deze cursussen beogen inhoudelijke kennis en vaardigheid over informatiearchitecturen over te dragen en het beroep van informatiearchitect bekendheid te geven.

Onderwerpen

Concrete onderwerpen van informatiearchitectuur zijn:

 • organisatie, strategie, bedrijfsprocessen en verandering
 • informatie-infrastructuur, inclusief de inbedding van IT
 • business alignment en andere soorten alignment
 • inhoud en vorm van de informatiearchitectuur
 • samenhang tussen de relevante architecturen
 • informatievisie en informatieplanning, IT-visie en IT-planning
 • functioneel beheer en change management
 • conceptuele modellering
 • waarde en nut van een informatiearchitectuur framework
 • stakeholders van informatiearchitectuur en hun behoeften
 • modellenkeuze en uitgangspunt binnen de informatiearchitectuur
 • standaards, normen, methoden, hulpmiddelen en andere afspraken

Soorten cursussen

Er zijn vier informatiearchitectuur cursussen:

 • De schriftelijke cursus leert u wat het werkterrein van de informatiearchitect is. Het proces om architecturen te ontwikkelen wordt stapsgewijs gevolgd. De cursus bestaat uit acht wekelijkse lessen, ondersteuning per e-mail en een afsluitende bijeenkomst.
 • Tijdens de interactieve tweedaagse cursus komen de relevante architecturen aan de orde en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Daarnaast wordt het beroep van informatiearchitect behandeld. Er wordt zoveel mogelijk tijd ingeruimd voor vragen en discussie. De cursisten stellen de inhoud van de tweede dag zelf samen op basis van eigen interesse en ervaring.
 • De driedaagse modellen cursus schenkt aandacht aan de inhoud van de architecturen. Hoe komt er samenhang tussen de modellen tot stand en waarom is het van belang om tussen de modellen een gemeenschappelijk uitgangspunt te hebben. De cursisten krijgen de mogelijkheid om op basis van een kleine case op basis van interactioneel uitgangspunt het verband tussen de architectuurtypen.
 • Tijdens de zesdaagse cursus komen alle onderwerpen uit de tweedaagse cursus aan de orde. Doordat de zes dagen verspreid in de tijd georganiseerd zijn, zullen tussentijds opdrachten meegegeven worden. Van de cursisten wordt gevraagd deze oefeningen op basis van de eigen praktijksituatie uit te werken, zodat praktijk en theorie elkaar aanvullen.

Deze cursussen kunnen ook in-house gegeven worden.

Wie willen we bereiken?

De cursussen zijn bedoeld voor iedereen die zich wil oriënteren op het vakgebied en het werkterrein van de informatiearchitect. Veel cursisten zullen in de informatietechnologie werken. Deze cursus blijkt eveneens zeer geschikt te zijn voor mensen die in aanpalende vakgebieden werken, zoals organisatiekunde, management enzovoort. De cursussen informatiearchitectuur zijn bedoeld voor businessmanagers, informatiemanagers, IT-managers, informatie- en systeemanalisten, personeels-, organisatie- en IT-adviseurs, projectleiders en alle anderen die met architectuurvraagstukken geconfronteerd worden.

Met de opgedane kennis en vaardigheid bepaalt u onder meer welke voordelen en consequenties het werken onder architectuur voor uw eigen organisatie heeft. Krijgt u keuzemogelijkheden helder en weet u welke frames van belang zijn voor uw informatiearchitectuur. De bekendheid met het vak geeft u meer houvast als u de verantwoordelijke bent die de informatiearchitectuur samenstelt en onderhoudt, geeft u meer richting als u vanuit het management met informatiearchitectuur de nieuwe ontwikkelingen in de informatievoorziening wilt aansturen en/of grip wilt krijgen op flexibilisering ervan. Informatiearchitectuur kan gebruikt worden voor veel doelen in de organisatie en dan met name die doelen die samenhangen met de ondersteuning middels informatievoorziening.

Voor meer cursusinformatie: vraag vrijblijvend de studiebrochure Informatiearchitectuur aan.

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright 2014 VGM BV Soest (NL) | telefoon (035) 602 53 91 | e-mail info@vgm-opleidingen.com