Individuele opleidingen

Speciale methode

Een opleiding ICT is bij VGM altijd maatwerk en doorgaans gericht op in-company. Gezien het grote aantal losse aanvragen voor het volgen van opleidingen bij VGM worden varianten op de in-company ICT-opleidingen gegeven die toegankelijk zijn voor individuele aanmeldingen.

Het idee hierachter is het volgende. Klassikaal onderwijs bestaat uit het overdragen door een docent van een bepaald stuk lesstof dat de cursist na afloop (of vooraf) op basis van lesmateriaal (en meestal boeken) moet bestuderen. Dit betekent een zekere overlap in het verwerken van de stof: in het leslokaal en thuis wordt dezelfde materie verwerkt.

VGM heeft daarom een methode ontwikkeld, waarbij de cursist vooraf thuis een afgemeten stuk stof in eigen tempo bestudeert. Deze stof wordt vervolgens met een vaste begeleidingsdocent intensief doorgesproken. In een aantal van dergelijke bijeenkomsten (1 docent op 1 cursist) wordt de volledige lesstof doorgewerkt totdat de cursist gereed is voor het afleggen van het examen.

Zelfstudie met mondelinge begeleidingslessen

Deze aanpak noemt VGM 'zelfstudie met mondelinge begeleidingslessen'. Na aanmelding heeft een intakegesprek plaats, waarin docent en cursist elkaar leren kennen. De cursist krijgt het volledige lesmateriaal en de docent geeft aan hoe daarin de stof verdeeld is over de verschillende 'blokken'. De cursist krijgt in het intake-gesprek een duidelijke opdracht mee voor wat betreft de te bestuderen lesstof en de te maken opgaven.

Individuele begeleidingsles

Zodra de cursist klaar is met de verwerking van deze materie (theorie plus opgaven van de betreffende opleiding ICT) heeft een eerste begeleidingsles plaats. De cursist kan daarin alle vragen over de verwerkte lesstof stellen. Alle opgaven worden besproken. Na afloop moet de cursist en de docent het gevoel hebben dat de stof volledig duidelijk is. De cursist gaat naar huis toe en wederom in eigen tempo de stof voor het tweede blok doorwerken. Enzovoorts. Het laatste blok wordt doorgaans gebruikt voor een herhaling van de complete lesstof, geheel gericht op het kort daarna af te leggen examen.

Voordelen individuele opleiding

De voordelen van deze aanpak zijn duidelijk:

  • de cursist bepaalt zelf het studietempo
  • als een afgesproken begeleidingsles te vroeg of ongelegen komt, wordt deze gewoon opgeschoven (men mist dus per definitie nooit een les, ook niet ingeval van ziekte van de cursist)
  • alle vragen van de cursist over de stof worden behandeld, en de cursist hoeft geen tijd te besteden aan de vragen van andere cursisten waarop hij/zij het antwoord zelf toch al weet
  • de docent geeft individuele begeleiding, ook van het leerproces
  • er zijn geen vaste startdata bijvoorbeeld alleen in september en in januari: de cursist kan op elk zelf gewenst moment starten

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright 2014 VGM BV Soest (NL) | telefoon (035) 602 53 91 | e-mail info@vgm-opleidingen.com