Applicatiecursussen

Modulair opgebouwd lesmateriaal

VGM geeft intern bij bedrijven diverse applicatiecursussen. Met de klant wordt vooraf nauwgezet in kaart gebracht welke facetten aan de orde dienen te komen en wat de deelnemer na afloop concreet moet kennen en kunnen. Om efficië curussen te kunnen geven heeft VGM voor diverse applicaties en applicatiepakketten modulair opgebouwd lesmateriaal ontwikkeld dat op basis van de aangegeven wensen eenvoudig is samen te stellen tot een maatwerkcursus.

Voorbeelden

Een bekend voorbeeld betreft het MS-Office pakket (Word, Excel, Access en Powerpoint). Tot deze range behoren ook maatwerkopleidingen voor programmeertalen (bijvoorbeeld Clipper, Pascal, C++, Visual Basic, enzovoort) of voor methodieken voor systeemontwikkeling.

Waar inhoudelijk nodig krijgt elke deelnemer in de training de beschikking over een computer en wordt hands-on geoefend in het gebruik van het betreffende pakket.

Oriënterend gesprek

Bij verschillende cursussen is het mogelijk na afloop een erkend examen af te leggen, bijvoorbeeld bij de Stichting EXIN.

Als binnen uw onderneming belangstelling bestaat voor dergelijke applicatietrainingen, kunt u contact opnemen met een van de opleidingsadviseurs van VGM om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek, waarin alle wensen in kaart kunnen worden gebracht ten aanzien van uw behoefte aan applicatiecursussen en overige ICT-opleidingen.

Deze site informeert over het producten- en dienstenaanbod van VGM. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright 2014 VGM BV Soest (NL) | telefoon (035) 602 53 91 | e-mail info@vgm-opleidingen.com